Poreuze materialen:

Welkom bij Darcy Center

TUE-Logo    logo-uu

Dit thema richt zich op reactive energieopslag in poreuze materialen.  Een belangrijke toepassing is de gebouwde omgeving. Deze is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energiegebruik en 33% van de CO2 emissie binnen Europa. Om een evenwicht tot stand te brengen tussen vraag en aanbod van elektriciteit zullen kleinschalige energieopslagsystemen ontwikkeld moeten worden voor toepassingen “achter de meter”. Hierbij wordt een overschot aan elektriciteit door middel van hoog-rendement warmtepompen omgezet in thermische energie die wordt opgeslagen in compacte buffersystemen: de warmtebatterij. Deze opslagsystemen zullen gebaseerd zijn op composiete thermochemische poreuze materialen. Een ander opslagmechanisme wordt gevormd door poreuze condensatoren verzadigd met zout water. Door deze weer te ontladen bij een lager zoutgehalte wordt een kringproces tot stand gebracht dat energie produceert (“blue energy”). Omdat er binnen Europa een enorme markt zal ontstaan op het gebied van energieopslag is het van het uiterste belang om nu de bestaande expertise binnen de UU en de TU/e te combineren binnen het DARCY CENTER om aldus de benodigde slagkracht te ontwikkelen om binnen dit thema een voortrekkersrol te blijven spelen en deze verder uit te bouwen.