Poreuze materialen:

Welkom bij Darcy Center

TUE-Logo    logo-uu

Dit thema richt zich op fysische structuur(veranderingen) in poreuze materialen. Een voorbeeld is breukvorming in poreuze materialen. Breuken treden op bij aardbevingen maar worden ook kunstmatig geïnitieerd om het contactoppervlak tussen het gesteente en de porievloeistof  in de ondergrond te vergroten. Op deze manier wordt het massa- en warmtetransport in de ondergrond vergroot. Dit is niet alleen van belang voor de olie- en gasindustrie (productieverbetering) maar ook voor geothermische toepassingen (verbeterde warmte-uitwisseling). Op microschaal treedt deze breukvorming ook op in poreuze absorberende composietmaterialen bij gecontroleerde uitzetting onder invloed van vochtabsorptie. Bestaande numerieke technieken zijn niet in staat de gecompliceerde breukvormingsprocessen adequaat te voorspellen. Expertise op experimenteel (UU) en numeriek gebied (TU/e) wordt in dit consortium gecombineerd. Binnen dit thema zijn al twee onderzoeksconsortia actief met aanzienlijke industriële sponsoring. In het licht van de komende H2020 calls kunnen deze consortia hun zichtbaarheid en kans op succes aanzienlijk verbeteren door deelname aan het DARCY CENTER.

Our Themes

Read more about our themes: