Poreuze materialen:

Welkom bij Darcy Center

TUE-Logo    logo-uu

Transportprocessen in poreuze materialen worden bepaald door interactiemechanismen op het grensvlak tussen de  vloeistof en de vaste stof. Toepassingen zijn te vinden op het gebied van industriële en biologische processen zoals geohydrologie, brandstofcellen, membranen, katalysatoren, reactoren en bouwmaterialen. Een complicerende factor vormt hierin het feit dat de porievloeistof vaak uit meerdere fasen kan bestaan (vloeistof-gas) waarbij ook tussen deze fasen massa, impuls en energie uitgewisseld kunnen worden. Aangezien het onmogelijk is om op porieschaal een eenduidige beschrijving van de niet-stationaire contactoppervlakken tussen de vloeistoffen, gassen en de vaste stof te geven, dienen opschalingprocedures gedefinieerd te worden om de transportverschijnselen in poreuze materialen mathematisch vast te leggen. Unieke experimentele faciliteiten en theoretische kennis vanuit Utrecht en Eindhoven worden binnen dit subthema samengebracht. Ook binnen dit thema bestaan al meerdere onderzoeksprojecten met substantiële sponsoring vanuit Shell, Unilever, Océ, en NWO. Op dit thema zal het DARCY CENTER een duidelijke binding tot stand brengen met het INTERPORE platform. Het recente INTERPORE symposium in Vlaardingen (Unilever, 28 oktober 1014) geeft een illustratie van succesvolle vakoverstijgende samenwerking en inhoudelijke profilering.

Our Themes

Read more about our themes: